ปิดความเห็น บน SEUB TALK SPECIAL : 3 ทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขณะที่ 1

SEUB TALK SPECIAL : 3 ทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขณะที่ 1

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดตั้งขึ้น 18 วัน ภายหลังการจากไปของคุณสืบ โดยเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการนักรักษา เพื่อสืบต่อเป้าหมายการอนุรักษ์และรักษาอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ต่อจากสืบ นาคะเสถียร

ทศวรรษแรกของการขับเขยื้อนหน่วยงาน ในลักษณะของหน่วยงานสาธารณะด้านการรักษา เป็นภารกิจที่ท้าทายด้านหลังภายใต้การเฝ้ามองของสังคมไทย ผ่านการวางรากฐานรักษาอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม

โดยภารกิจหลักขั้นตอนแรกเป็น ผลักดันรวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์และก็การปฏิบัติงานของบุคลากรข้าราชการ รวมทั้งผู้รับจ้างของเขตรักษาประเภทสัตว์ป่าห้วยแข้งขา รวมทั้งเขตรักษาชนิดสัตว์ป่าทุ่งใหญ่พระราชา และก็สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือผลประโยชน์แล้วก็การทำงานของบุคลากรข้าราชการ รวมทั้งผู้รับจ้างของเขตรักษาชนิดสัตว์ป่าและก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอื่นๆ

และก็เริ่มดำเนินการวิชาการเฝ้าระวังแผนการที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อป่าและก็สัตว์ป่า การถกเถียงถนนหนทางผ่าป่า 48 สาย ภายใต้กระแสการพัฒนาประเทศ

ผ่านการจัดการหน่วยงานแบบ “Small is Beautiful”

เรื่องราวทศวรรษแรกสำหรับเพื่อการดำเนินงานของมูลนิธิสืบฯ กับหน้าที่หน่วยงานรักษาของเมืองไทย ได้ถูกถ่ายทอดผ่านการคุยกัน โดยแสงสว่างเดชะ กำเนิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมทั้งอรยุยงพา สังขมาน รองเลขาธิการมูลนิธิสืบมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ใน SEUB TALK SPECIAL ตอน 3 ทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในช่วงเวลาที่ 1

เป้าหมายเมื่อจัดตั้งขึ้นมูลนิธิฯ พุทธศักราช 2533 ประกอบ

1. เกื้อหนุนรวมทั้งเกื้อหนุนผลประโยชน์รวมทั้งการทำงานของบุคลากรข้าราชการ แล้วก็ผู้รับจ้างของเขตรักษาจำพวกสัตว์ป่าห้วยขา รวมทั้งเขตรักษาประเภทสัตว์ป่าทุ่งใหญ่กษัตริย์

2. ช่วยเหลือและก็เกื้อหนุนผลประโยชน์และก็การปฏิบัติงานของบุคลากรข้าราชการ แล้วก็ผู้รับจ้างของเขตรักษาประเภทสัตว์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอื่นๆ

3. ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือให้ประชากรที่อยู่ในรอบๆใกล้เคียงพื้นที่เขตสงวน ตระหนักถึงจุดสำคัญของการรักษาป่าไม้และก็สัตว์ป่า แล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติพวกนั้น

4. เกื้อหนุนรวมทั้งช่วยเหลือการอนุรักษ์และรักษาสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และก็คุณภาพของสิ่งแวดล้อมของประเทศ

5. เกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมการก่อให้กำเนิดวิชาความรู้ ข้อคิดเห็นและก็การเปิดเผยแพร่วิชาความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็การดูแลและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

6. เพื่อปฏิบัติการหรือร่วมมือกับหน่วยงานการบุญอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

7. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวกับการบ้านการเมืองแต่อย่างใด